Asahi on suomalaista terveysliikuntaa

Asahiharjoittelun terveydellisiä vaikutuksia on tarkkailtu Suomessa sen toiminnan alusta lähtien. Asahista ei ole vielä ehditty tehdä varsinaista tiedettä, mutta muutamia pilottitutkimuksia on jo valmistunut. Näiden tuloksista kerrotaan yhdistyksen ohjaajien koulutuksissa ja jäsenkirjeissä, jotta ohjaajilla on ajantasainen käsitys asahin vaikutuksesta terveyteen.

Kiinalainen tai chi on harjoitusperiaatteiltaan asahin kaltainen. Sen vuoksi tai chi-harjoituksista tehdyt tieteelliset havainnot sopivat myös asahin vaikutuksia selittäviksi.

Asahi on turvallinen kuntoilumuoto, eikä sen harjoittelussa ole havaittu haittavaikutuksia – ei myöskään polvikipuja, joita toisinaan esiintyy tai chi-harjoittelun yhteydessä. Harrastajilta saadun palautteen mukaan asahi on lieventänyt, ja toisinaan jopa kokonaan poistanut muun muassa: olkapäähän liittyviä kiputiloja, niska-hartia alueen vaivoja, nivelkipuja, selkävaivoja, verenpainetautia ja stressiä.

Asahiharjoittelu on lisäksi edistänyt muun muassa: unen laatua, tasapainoa, liikkkeiden joustavuutta ja liikunnallista taitoa.

Tai chi -harjoittelun hyvästä vaikutuksesta parkinson-potilaiden toimintakykyyn on julkaistu lääketieteen maailman ykköslehdessä New England Journal of Medicinessä. Tutustu artikkeliin.

Suomessa asahista on tehty opinnäytetöitä, joissa on tarkasteltu iäkkäiden kaatumisriskin vähenemistä taichi- ja asahi-harjoittelun kautta. Tutustu tutkimukseen.

Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähönen on yksi asahin kehittäjistä

Yrjö Mähönen

Tohtori Yrjö Mähönen on asahin lääketieteellisen tiedon takana, Hän huolehtii, että kaikki terveyteen liittyvät väittämät asahissa perustuvat länsimaiseen lääketieteeseen ja ovat näin perusteltavissa erilaisin tutkimuksin. Yrjö Mähönen on esitellyt asahia lukuisissa tv- ja radio-ohjelmissa.

Ota yhteyttä!

  • asahi
  • asahi nordic
  • asahi health

Asahi Nordic ry on yhdistys ja sen seuraama koulutusjärjestelmä.
Koulutus pohjautuu Asahi Health-terveysliikuntaan. Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty.