Asahi kehitettiin terveysliikunnaksi

Asahin kehitystyö alkoi vuonna 2004. Tavoitteena oli luoda terveysliikuntamuoto, joka sopisi hyvin länsimaalaiselle ihmiselle. Eräs lajin perusajatuksista onkin edistää ihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilyttämistä mahdollisimman pitkään. Rekisteröidyllä Asahi Health - nimellä tunnetuksi tullutta terveysliikuntaa olivat kehittämässä Ilpo Jalamo, Timo Klemola, Keijo Mikkonen ja Yrjö Mähönen. Mainittuja henkilöitä yhdistää se, että jokainen on pitkän linjan kamppailulajien ja liikunnan ammattilainen sekä valmentaja. Lajin suunnittelussa otettiin huomioon sen kokonaisvaltainen vaikutus sekä kehoon että mieleen.

Mallina asahissa käytettiin itämaisia terveyslajeja, mutta kaikki lajin liikkeet pohjautuvat länsimaiseen liikuntatieteeseen ja terveyskäsitykseen.

Asahi on rekisteröity tavaramerkki

Asahi Nordic ry on yhdistys ja sen seuraama koulutusjärjestelmä. Koulutus pohjautuu Asahi Health-terveysliikuntaan. Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty. 

Asahi-nimen käyttö terveysliikunnan yhteydessä on suojattu koko EU:n alueella ja sisältää: Koulutus ja ohjaus; kuntoilun ohjaus; kuntoilutuntien ohjaaminen; kuntoilukurssien pitäminen; henkilökohtaiset valmennus- palvelut [kuntoilu]; fyysiseen kuntoon liittyvä ohjaus aikuisille ja lapsille; voimisteluopetus; urheiluopetus; urheilupalvelut; kuntokeskuspalvelut [terveys ja kuntoilu]; virkistystapahtumien tarjoaminen; virkistysleirit; kurssien järjestäminen ja pitäminen; painoharjoittelua koskeva opetus; kuntoiluun liittyvä konsul- tointi; kuntoiluun liittyvä neuvonta; terveyskasvatus- ja kuntoilutietojen tarjoaminen; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät konsultointi- ja tietopalvelut. Vähittäismyynti seuraavien tuotteiden alalla: takit, T-paidat, urheilupaidat, collegepaidat, collegehousut, urheiluhousut, pipot, lakit, lippalakit, sukat, urheiluasusteet, pyyhkeet, huivit, urheilukassit, urheilureput, pussukat; online-vähittäismyynti- palvelut, sähköisen ostostenteon vähittäismyyntipalvelut, jotka liittyvät seuraavien tavaroiden myyntiin: takit, T-paidat, urhei- lupaidat, collegepaidat, collegehousut, urheiluhousut, pipot, lakit, lippalakit, sukat, urheiluasusteet, pyyhkeet, huivit, urheilukassit, urheilureput, pussukat.

Asahin harjoittelun rakenne

Asahi rakentuu kolmeen liikesarjaan (tasot 1-2-3), jotka kaikki muodostuvat samalla tavalla: rentousosio, hartia-niskaosio, alaselkäosio ja tasapaino-jalkaosio. Kukin osio sisältää kolme harjoitusta.

Asahiharjoitus voidaan rakentaa monella tavalla: se voidaan suorittaa yhtenä liikesarjana, vain yksi osio kerrallaan, vaihtoehtoisesti vain yhtä liikettä voidaan harjoittaa kerrallaan tai halutessa eri liikesarjoja voidaan yhdistellä keskenään pidemmäksi kokonaisuudeksi. Näin ollen asahiharjoitus voi harjoittajansa mieltymysten mukaisesti kestää muutaman minuutin - tai venyä jopa tunnin mittaiseksi tehojumpaksi. Asahin perusmuoto tehdään seisten, mutta monet harjoitukset voi tehdä myös istuen tai sängyssä maaten, mikäli oma terveydentila ei mahdollista muuta. 

Kehittäjien kokemus näkyy lajissa

Asahiin liittyvä lääketieteellinen teoria ja taustatutkimus on ollut pitkälti sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähösen vastuulla. Mähönen on esiintynyt useissa terveyteen liittyvissä Tv-ohjelmissa ja antanut asahille "kasvot". Hänestä on tullut koko kansan Asahi-Ykä. 
Filosofian dosentti ja useita kirjoja liikunnasta ja mielen yhteydestä kirjoittanut Timo Klemola oli merkittävässä roolissa muun muassa asahin ensimmäisiä koulutusohjelmia luotaessa ja asahin kirjallisessa tuotannossa. Valmentajat Ilpo Jalamo ja Keijo Mikkonen hyödynsivät yli 40 vuoden kokemustaan ammattimaisessa valmennuksessa budosaleilla ja olivat aktiivisesti mukana asahin sisällön ja liikesarjojen tuotannossa sekä lajin markkinoinnissa. Niin Mikkonen kuin Jalamo ovat kokeneita mustan vyön omaavia karatekoja. Ilpo Jalamo on perehtynyt myös kiinalaiseen tai chihin yli 40 vuoden ajan ja sekä tuonut että esitellyt uusia liikuntalajeja Suomessa aikaisemminkin.Hän on myös kirjoittanut lukuisia kirjoja.

Asahi Suomessa

Ensimmäiset asahin harjoitusryhmät aloittivat Helsingissä Lauttasaaren Liikuntakeskuksessa vuonna 2005. Tähän mennessä yli 700 henkilöä on kouluttautunut asahin ohjaajaksi. Asahiryhmiä on jo joka puolella Suomea. Asahia harjoittelevat kaikenikäiset terveyden ylläpidosta ja kehonhuollosta kiinnostuneet ihmiset samoin kuin sairauksista toipuvat tai erityisongelmista potevat. Asahiryhmiä on perustettu muun muassa masennuksesta kärsiville. Jopa huippu-urheilijat hyötyvät asahista keskittymistä lisäävänä tai suorituksesta palauttavana harjoituksena. Uusia ohjaajia koulutetaan säännöllisesti ja kaikki asahin kehittäjät ovat edelleen aktiivisesti mukana koulutustoiminnassa omien toimipisteidensä kautta. Virallista Asahi Health® koulutusta tarjoaa Suomessa kolme tahoa: Asahi Nordic-yhdistys, Keijo Mikkosen johtama Lauttasaaren Liikuntakeskus ja Timo Klemola Tampereella.

Asahi Nordic-yhdistyksessä keskitytään asahin terveysliikunnalliseen puoleen. Yhdistyksessä asahia pyritään pitämään kynnyksettömänä kaikille tarkoitettuna liikuntamuotona. Timo Klemola kutsuu omaa näkökulmaansa asahiin Syvä-asahiksi ja on liittänyt siihen terveysliikuntatason ohella myös mielen taitojen tason.

Toisinaan näkyy asahia yhdistetyn joogan, tai chin, kiinalaisen qi gongin, pilateksen ja muiden lajien kanssa. Kyseessä on aina silloin yksittäisten ohjaajien tai muiden tahojen oma versio asahista. Nämä uustulkinnat eivät edusta virallista Asahi Health® - liikuntaa. Asahi on terveysliikuntaa, joka noudattaa länsimaisen lääke- ja liikuntatieteen periaatteita. Ajatuksia ja kokemuksia on asahia kehitettäessä lainattu myös itämaisista terveystaidoista. Asahiin ei kuitenkaan liity perinteistä kiinalaista lääketiedettä tai muuta vaihtoehtolääketiedettä, ei myöskään itämaista filosofiaa, uskontoa tai poliittista sanomaa. Virallisissa asahin ohjaajakoulutuksissa korostetaan ja kunnioitetaan tätä periaatetta.

Asahi Nordic -yhdistys

Asahi Nordic ry on ainoa yhdistysperiaatteella toimiva asahijärjestö Suomessa. Sen keskeiset tavoitteet on saada liikuntamenetelmälle lääketieteellisesti vahva perusta ja luoda puitteet lajin ohjaajien ammattitaidon kehittämiselle. Asahin liikkeet voivat joiltain osin muistuttaa tavanomaisen salijumpan liikkeitä, mutta asahiliikkeiden periaatteet ovat huomattavasti syvällisempiä kuin ensisilmäys antaa ymmärtää. Asahi Nordic -ohjaajien koulutuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota näiden periaatteiden sisäistämiseen.

Pääkouluttajien Mähösen ja Jalamon ajatukset ilmenevät Asahi Nordic ry:n periaatteissa:

  • Terveysliikunnan tulee olla harrastajan kannalta helposti toteutettavissa. Silti harjoittelun tulee olla sairauksia ennalta ehkäisevää ja sairauksista kuntouttavaa.
  • Järjestelmän tulee olla yksinkertainen myös ohjaajille ja ohjaajien koulutus nopeasti toteutettavissa.
  • Asahi perustuu länsimaiseen lääketieteeseen. Yhdistyksen tarkoituksena on entisten tutkimusten lisäksi seurata ja tutkia asahin vaikutuksia jatkossakin tieteellisesti.
  • Lajin harjoittaminen on tarkoitettu kaikille mahdollisimman edulliseksi. Asahissa ei tarvita välineitä. Asahia voi harjoittaa yksinkin, mutta ryhmäharjoittelu antaa lisävirikkeitä ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisille kontakteille.

Asahi Nordic - terveyden puolesta

Asahi Nordic -yhdistykseen voivat liittyä kaikki asahiharjoittelusta kiinnostuneet harrastajat ja ohjaajat. Ohjaajille yhdistys tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja jatkokoulutuksiin. Yhdistystoiminta antaa aktiiviselle harrastajalle tai ohjaajalle myös mahdollisuuden päästä osalliseksi tämän terveysmenetelmän suosituksi tekemisessä Suomessa ja naapurimaissamme ilman kaupallisia päämääriä. Terveys on yhteinen asia.

Yhdistyksen jäsenenä pysyt asahimaailman kehityksessä mukana, saat jäsentiedotteen, lääketieteellistä neuvontaa ja pystyt osallistumaan moniin vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin koulutuksiin. 

 Asahi Health™ ja Asahi Nordic ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Asahi on lajin nimi. Asahi Nordic on lajia edustava yhdistys ja koulutusjärjestelmä. Asahia saavat ohjata vain koulutetut ohjaajat.

Tilaa Extranet-tunnuksesi

Tilaa itsellesi extranetin salasana.
Edellytyksenä on, että olet maksanut jäsenmaksun ja olet C- tai B-lisenssiohjaaja.
Tilaa tunnus osoitteesta asahinordic@gmail.com tai linkistä alla.

Haluan tilata tunnuksen.

Ota yhteyttä!

  • asahi
  • asahi nordic
  • asahi health

Asahi Nordic ry on yhdistys ja sen seuraama koulutusjärjestelmä.
Koulutus pohjautuu Asahi Health-terveysliikuntaan. Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty.