Asahi kehitettiin terveysliikunnaksi

asahi nordic  asahi health

Asahin kehitystyö alkoi vuonna 2004. Tavoitteena oli luoda terveysliikuntamuoto, joka sopii länsimaalaiselle ihmiselle. Eräs lajin perusajatuksista on edistää ihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään. Asahi-nimellä tunnetuksi tullutta terveysliikuntaa olivat kehittämässä Ilpo Jalamo,Yrjö Mähönen, Keijo Mikkonen ja Timo Klemola. Mainittuja henkilöitä yhdistää se, että jokainen on pitkän linjan kamppailulajien ja liikunnan ammattilainen sekä valmentaja. Lajin suunnittelussa otettiin huomioon sen kokonaisvaltainen vaikutus sekä kehoon että mieleen.

Mallina asahissa käytettiin itämaisia terveyslajeja, mutta kaikki lajin liikkeet pohjautuvat länsimaiseen liikuntatieteeseen ja terveyskäsitykseen.

Asahi on rekisteröity tavaramerkki

Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty. Asahi on lajin nimi. Asahi Nordic on lajia edustava yhdistys ja koulutusjärjestelmä. Asahia saavat ohjata vain koulutetut ohjaajat.

Asahin harjoittelun rakenne

Asahi rakentuu kolmeen liikesarjaan, jotka kaikki muodostuvat samalla tavalla: rentousosio, hartia-niskaosio, alaselkäosio ja tasapaino-jalkaosio. Kukin osio sisältää kolme harjoitusta.

Asahiharjoitus voidaan rakentaa monella tavalla: se voidaan suorittaa yhtenä liikesarjana tai vain yksi liike tai osio kerrallaan. Eri liikesarjoja voidaan myös yhdistellä keskenään pidemmäksi kokonaisuudeksi. Näin ollen asahiharjoitus voi harjoittajansa mieltymysten mukaisesti kestää vain muutaman minuutin – tai se voi venyä tunnin mittaiseksi tehojumpaksi. Asahin perusmuoto tehdään seisten, mutta monet harjoitukset voi tehdä myös istuen ja sängyssä maaten, mikäli oma terveydentila ei mahdollista muuta. 

Kehittäjien kokemus näkyy lajissa

Asahiin liittyvä lääketieteellinen teoria ja taustatutkimus on ollut sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähösen vastuulla. Mähönen on esiintynyt useissa terveyteen liittyvissä Tv-ohjelmissa ja tilaisuuksissa. Hänestä on tullut koko kansan Asahi-Ykä. Ilpo Jalamo on itämaisten terveys- ja kamppailutaitojen ammattivalmentaja, jolla on myös laaja kirjallinen tuotanto.

Jalamo ja Mikkonen hyödynsivät pitkää kokemustaan ammattimaisessa valmennuksessa budosaleilla ja olivat aktiivisesti mukana asahin sisällön ja liikesarjojen tuotannossa sekä lajin markkinoinnissa. Filosofian dosentti ja useita kirjoja liikunnasta ja mielen yhteydestä kirjoittanut Timo Klemola oli merkittävässä roolissa muun muassa asahin ensimmäisiä koulutusohjelmia luotaessa ja asahin kirjallisessa tuotannossa.

Asahi Suomessa

Ensimmäiset asahin harjoitusryhmät käynnistyivät vuonna 2005. Tähän mennessä lähes 1000 henkilöä on kouluttautunut asahin ohjaajaksi. Asahiryhmiä on jo joka puolella Suomea. Asahia harjoittelevat kaikenikäiset terveyden ylläpidosta ja kehonhuollosta kiinnostuneet ihmiset samoin kuin sairauksista toipuvat tai erityisongelmia potevat. Myös huippu-urheilijat hyötyvät asahista keskittymistä lisäävänä tai suorituksesta palauttavana harjoituksena. Uusia ohjaajia koulutetaan säännöllisesti ja kaikki asahin kehittäjät ovat edelleen aktiivisesti mukana koulutustoiminnassa omien toimipisteidensä kautta.

Asahi Nordic-yhdistyksessä keskitytään asahin terveysliikunnalliseen puoleen. Yhdistyksessä asahia pyritään pitämään kynnyksettömänä kaikille tarkoitettuna liikuntamuotona. Timo Klemola kutsuu omaa näkökulmaansa asahiin Syvä-asahiksi ja on liittänyt siihen terveysliikuntatason ohella myös mielen taitojen tason.

Asahi Nordic-yhdistys

Asahi Nordic ry on ainoa yhdistysperiaatteella toimiva asahijärjestö Suomessa. Sen keskeiset tavoitteet on saada liikuntamenetelmä kaikkien ulottuville ja luoda puitteet lajin ohjaajien ammattitaidon kehittämiselle. Asahin liikkeet voivat joiltain osin muistuttaa tavanomaisen salijumpan liikkeitä, mutta asahiliikkeiden periaatteet ovat huomattavasti syvällisempiä kuin ensisilmäys antaa ymmärtää. Asahi Nordic-ohjaajien koulutuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota näiden periaatteiden sisäistämiseen.

Yhdistyksen pääkouluttajien Mähösen ja Jalamon ajatukset ilmenevät Asahi Nordic ry:n periaatteissa:

  • Terveysliikunnan tulee olla harrastajan kannalta helposti toteutettavissa. Silti harjoittelun tulee olla sairauksia ennalta ehkäisevää ja sairauksista kuntouttavaa.
  • Järjestelmän tulee olla yksinkertainen myös ohjaajille ja ohjaajien koulutus nopeasti toteutettavissa.
  • Asahi on terveysliikuntaa, joka noudattaa länsimaisen lääke- ja liikuntatieteen periaatteita. Asahi Nordicissa seurataan tätä periaatetta eikä siihen kuulu uskomus- tai vaihtoehtolääketiedettä. Asahiin ei myöskään liity itämaista filosofiaa, uskontoa tai poliittista sanomaa. 
  • Lajin harjoittaminen on tarkoitettu kaikille mahdollisimman edulliseksi. Asahissa ei tarvita välineitä. Asahia voi harjoittaa yksinkin, mutta ryhmäharjoittelu antaa lisävirikkeitä ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisille kontakteille.

Asahi Nordic - terveyden puolesta

Asahi Nordic-yhdistykseen voivat liittyä kaikki asahiharjoittelusta kiinnostuneet harrastajat ja ohjaajat. Ohjaajille yhdistys tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja jatkokoulutuksiin. Yhdistystoiminta antaa aktiiviselle harrastajalle tai ohjaajalle myös mahdollisuuden päästä osalliseksi tämän terveysmenetelmän suosituksi tekemisessä Suomessa ja naapurimaissamme ilman kaupallisia päämääriä. Terveys on yhteinen asia.

Yhdistyksen jäsenenä pysyt asahimaailman kehityksessä mukana, saat jäsentiedotteen, lääketieteellistä neuvontaa ja pystyt osallistumaan moniin vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin koulutuksiin ja tapahtumiin. Yhdistys järjestää vuosittain näytös- ja luentotilaisuuksia, syventäviä kursseja harrastajille, aloittelevien ohjaajien kursseja, kokeneitten ohjaajien jatkokoulutuksia ja koulutuspäiviä. Koulutusta tarjotaan lajitietouden ohella myös eri asahitoimintaan liittyvistä aiheista kuten markkinoinnista ja viestinnästä. Vuosittain huhtikuussa järjestettävä Terveyspäivä on yksi yhdistyksen päätapahtumia. Se toteutetaan vaihtuvasti eri teemalla ja luennoitsijoiksi kutsutaan oman alansa erikoisosaajia. Yhdistyksen jäsenille on tarjolla virkistysretkiä, joita on tehty viime vuosina muun muassa Viroon ja Kreikkaan.

Tilaa Extranet-tunnuksesi

Tilaa itsellesi extranetin salasana.
Edellytyksenä on, että olet maksanut jäsenmaksun ja olet C- tai B-lisenssiohjaaja.
Tilaa tunnus osoitteesta asahinordic@gmail.com tai linkistä alla.

Haluan tilata tunnuksen.

Ota yhteyttä!

Tiedustele Asahi Nordicin ohjaajakoulutuksia tai kysy, missä asahia voi harrastaa.

Haluan lisää tietoa ohjaajakoulutuksista

  • asahi
  • asahi nordic
  • asahi health

Asahi Nordic ry on yhdistys ja sen seuraama koulutusjärjestelmä.
Koulutus pohjautuu Asahi Health-terveysliikuntaan. Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty.