Asahin perustana on tutkittu tieto

Asahi-harjoittelun terveydellisiä vaikutuksia on tarkkailtu Suomessa sen toiminnan alusta lähtien. Asahista ei ole vielä ehditty
tehdä varsinaista tiedettä, mutta muutamia pilottitutkimuksia on jo valmistunut. On havaittu niskahartiaseudun ongelmien lievittyvän. Myöskin tasapainon on osoitettu paranevan asahi-harjoittelun ansiosta.