Asahi Nordicin

Terveyspäivä on 

huipputapahtuma.

Asahimme perustuu tutkittuun tietoon siitä, miten liikunta edistää terveyttä.

Asahi on suomalaista terveysliikuntaa

Asahi-harjoittelun terveydellisiä vaikutuksia on tarkkailtu Suomessa sen toiminnan alusta lähtien. Asahista ei ole vielä ehditty
tehdä varsinaista tiedettä, mutta muutamia pilottitutkimuksia on jo valmistunut. On havaittu niskahartiaseudun ongelmien lievittyvän. Myöskin tasapainon on osoitettu paranevan asahi-harjoittelun ansiosta.

Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
Yrjö Mähönen

Tohtori Yrjö Mähönen on asahin lääketieteellisen tiedon takana, Hän huolehtii, että kaikki terveyteen liittyvät väittämät asahissa perustuvat länsimaiseen lääketieteeseen ja ovat näin perusteltavissa erilaisin tutkimuksin. Yrjö Mähönen on esitellyt asahia lukuisissa tv- ja radio-ohjelmissa.

 

Asahi-Ykä kuuluu Asahin ja Asahi Healthin kehittäjäryhmään.

 

Asahi Nordic Institute

 

Asahi Nordic Institute on Asahin ja Asahi Nordicin taustayhtiö, joka kouluttaa ohjaajia, hallinnoi koulutusjärjestelmää ja omistaa tavaramerkit. Tutustu omistajiin.

Asahi on terveysliikuntaa

Tutkimusten mukaan liikunnan harjoitus tuottaa varmuudella hyötyä. Terveys kohenee ja elämänlaatu paranee. Liikunnan avulla arkinen toimintakyky sekä työkyky paranevat. Erityisesti vanhenevien ihmisten kyky tulla toimeen omillaan paranee liikunnan avulla.


Liikunta on ihmelääkettä

  • Kantasolut aktivoituvat
  • Solujen mitokondriot aktivoituvat ja lisääntyvät
  • Geenit aktivoituvat (aivot ja lihakset)
  • Harjoitus parantaa ja lisää hermoliitoksia (synapseja)
  • Mieliala paranee
  • Monipuolinen liikunta ehkäisee muistisairauksia ja jopa lisää älykkyyttä

Asahi Nordicin tiedotuksella tutkimustietoa

Tutkimustuloksista kerrotaan yhdistyksen ohjaajien koulutuksissa ja jäsenkirjeissä, jotta ohjaajilla ja harrastajilla olisi ajantasainen
käsitys asahin vaikutuksesta terveyteen.
Asahi on turvallinen kuntoilumuoto, eikä sen harjoittelussa ole havaittu haittavaikutuksia. Harrastajille tehdyissä kyselytutkimuksissa on saatu innostavaa palautetta. Harrastajilta saadun tiedon mukaan asahi on lievittänyt monia ongelmia: niska-hartiaseudun jännitysvaivoja, olkapäiden vaivoja, nivelkipuja, selkävaivoja ja vähentänyt stressituntemuksia.