Tutkimuksia terveydestä ja hyvinvoinnista

 

Tutkimuksia asahista

 

Tutkimuksia asahista ja sitä vastaavista lajeista

 

Muita artikkeleita

 

Artikkeleita mediassa, joihin Asahi Nordicilla on ratkaisu

 

Asahin perustana on tutkittu tieto

Asahi-harjoittelun terveydellisiä vaikutuksia on tarkkailtu Suomessa sen toiminnan alusta lähtien. Asahista ei ole vielä ehditty
tehdä varsinaista tiedettä, mutta muutamia pilottitutkimuksia on jo valmistunut. On havaittu niskahartiaseudun ongelmien lievittyvän. Myöskin tasapainon on osoitettu paranevan asahi-harjoittelun ansiosta.