Tutkimuksia terveydestä ja hyvinvoinnista


Tutkimuksia asahista ja sitä vastaavista lajeista


Muita artikkeleita


Artikkeleita mediassa, joihin Asahi Nordicilla on ratkaisu


Asahin perustana on tutkittu tieto

Asahi-harjoittelun terveydellisiä vaikutuksia on tarkkailtu Suomessa sen toiminnan alusta lähtien. Asahista ei ole vielä ehditty
tehdä varsinaista tiedettä, mutta muutamia pilottitutkimuksia on jo valmistunut. On havaittu niskahartiaseudun ongelmien lievittyvän. Myöskin tasapainon on osoitettu paranevan asahi-harjoittelun ansiosta.