Asahi kehitettiin terveysliikunnaksi

Asahin kehitystyö alkoi vuonna 2004. Tavoitteena oli luoda terveysliikuntamuoto, joka sopii länsimaalaiselle ihmiselle. Eräs lajin perusajatuksista on edistää ihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään. Asahi-nimellä tunnetuksi tullutta terveysliikuntaa olivat kehittämässä Ilpo Jalamo,Yrjö Mähönen, Keijo Mikkonen ja Timo Klemola. Mainittuja henkilöitä yhdistää se, että jokainen on pitkän linjan kamppailulajien ja liikunnan ammattilainen sekä valmentaja. Lajin suunnittelussa otettiin huomioon sen kokonaisvaltainen vaikutus sekä kehoon että mieleen.


Mallina asahissa käytettiin sekä itämaisia että länsimaisia terveyslajeja, mutta kaikki lajin liikkeet pohjautuvat länsimaiseen liikuntatieteeseen ja terveyskäsitykseen. Nykyasahi on kehittynyt alkuvuosistaan niin huimalla vauhdilla ja niin monen henkilön toimesta, että lajin kehittäjästä ei enää voida puhua. Laji kehittyy ja muuttuu edelleen. Sen toimintamuotoja on loputtomasti pikkulasten leikkiasahista opiskelijoille ja toimistotyöntekijöille, pitkälle lentomatkalle veritulppaa ehkäisemään, vuode- ja pyörätuolipotilaille, hengityssairauksista tai sydänongelmista kärsiville. Asahia on harrastettu eduskunnassa ja maahanmuuttajien ryhmissä, sitä sovelletaan omaishoidossa ja eläkeläisryhmien liikunnassa. Asahi tuottaa iloa myös etelän lomakohteissa ja jopa luonnossa retkeilyn lomassa. Mindfulness- harjoitteluun asahi sopii myös mainosti.

Asahi on lajin tavaramerkki

Asahi on suojattu tavaramerkki. Tämä merkki kuuluu Asahi Nordic -koulutusjärjestelmään.

Asahi Nordic on yhdistys

Asahi Nordic ry on sekä yhdistys että koulutusjärjestelmä. Asahi Nordic on rekisteröity tavaramerkki. Tule mukaan yhdistykseen.

Asahi Health

Asahi Health on myös rekisteröity tavaramerkki. Asahi Healthin omistaa lajin kehittäjäryhmän jäsenet.

Asahi Nordicin pääkouluttajat

 

Asahi Nordic on koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa ohjaajille kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia. Lue lisää koulutusjärjestelmästä.

Asahi Nordicin pääkouluttajia ovat

  • Ilpo Jalamo, pääkouluttaja ja asahin kehittäjäryhmän jäsen (Asahi Health)
  • Yrjö Mähönen, pääkouluttaja, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri ja asahin kehittäjäryhmän jäsen (Asahi Health)
  • Risto Lehto, pääkouluttaja
  • Maarit Lintukorpi, pääkouluttaja
  • Margaret Vainio, pääkouluttaja, Asahi Nordic USA ja Kreikka

Koulutusjärjestelämää hallinnoivat em. henkilöt osana Nordic Health Institute Oy Ltd:n toimintaa.

Asahi on rekisteröity tavaramerkki

Asahi, Asahi Nordic ja Asahi Health ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty. Asahi on lajin nimi. Asahi Nordic on lajia edustava yhdistys ja koulutusjärjestelmä. Asahin nimeen ei saa liittää muita sanoja kuten "asahijooga" tai vastaavaa. Asahi Nordic - tuotteiden edustus  on yksinoikeudella DoandWear Risto Lehto toiminimellä. Tuotteita myydään verkkokaupassa.

Asahi tai Asahi Nordic -merkin alla järjestettävistä tapahtumista vastaa Nordic Health Institute Oy. Tapahtumia voi järjestää Asahi Nordic -yhdistys sekä Asahi Nordic -koulutusjärjestelmän ohjaajat heidän ohjaajatasonsa mahdollistaman mallin mukaan. Tutustu ohjaajatasoihin.

 

Kaikkiin Asahin tai Asahi Nordicin tavaramerkkeihin liittyviin kysymyksiin vastaa Nordic Health Institute Oy.

 

Asahin harjoittelun rakenne

Asahi rakentuu kolmeen liikesarjaan, jotka kaikki muodostuvat samalla tavalla: rentousosio, hartia-niskaosio, alaselkäosio ja tasapaino-jalkaosio. Kukin osio sisältää kolme harjoitusta.

 

Asahiharjoitus voidaan rakentaa monella tavalla: se voidaan suorittaa yhtenä liikesarjana tai vain yksi liike tai osio kerrallaan. Eri liikesarjoja voidaan myös yhdistellä keskenään pidemmäksi kokonaisuudeksi. Näin ollen asahiharjoitus voi harjoittajansa mieltymysten mukaisesti kestää vain muutaman minuutin – tai se voi venyä tunnin mittaiseksi tehojumpaksi. Asahin perusmuoto tehdään seisten, mutta monet harjoitukset voi tehdä myös istuen ja sängyssä maaten, mikäli oma terveydentila ei mahdollista muuta. 

 

Asahi Suomessa

Ensimmäiset asahin harjoitusryhmät käynnistyivät vuonna 2005. Tähän mennessä lähes 1000 henkilöä on kouluttautunut asahin ohjaajaksi. Asahiryhmiä on jo joka puolella Suomea. Asahia harjoittelevat kaikenikäiset terveyden ylläpidosta ja kehonhuollosta kiinnostuneet ihmiset samoin kuin sairauksista toipuvat tai erityisongelmia potevat. Myös huippu-urheilijat hyötyvät asahista keskittymistä lisäävänä tai suorituksesta palauttavana harjoituksena. Uusia ohjaajia koulutetaan säännöllisesti ja kaikki asahin kehittäjät ovat edelleen aktiivisesti mukana koulutustoiminnassa omien toimipisteidensä kautta.

 

Asahi Nordic-yhdistyksessä keskitytään asahin terveysliikunnalliseen puoleen. Yhdistyksessä asahia pyritään pitämään kynnyksettömänä kaikille tarkoitettuna liikuntamuotona. Asahi Nordicissa seurataan länsimaisen liikuntalääketieteen käsityksiä liikunnan terveydellisistä vaikutuksista ja Asahi Nordic -ohjaajakoulutuksessa kiinnitetään tähän suurta huomiota. Joogan tapaan asahissakin on eri koulukuntia ja niiden väliset lähestymistavat ja painotukset poikkeavat toisistaan joskus jyrkästikin.

 

Mikäli ohjaajalla on Asahi Nordicin myöntämä opetuslupa, tiedät että hän on Asahi Nordic  -järjestelmän ohjaaja ja seuraa sen periaatteita ja suosituksia. Ohjaajaluettelosta näet eri paikkakunnilla toimivat aktiiviset ohjaajat ja heidän koulutustasonsa.  

 

Asahi Nordic -yhdistys

Asahi Nordic ry on ainoa yhdistysperiaatteella toimiva asahijärjestö Suomessa. Sen keskeiset tavoitteet on saada liikuntamenetelmä kaikkien ulottuville ja luoda puitteet lajin ohjaajien ammattitaidon kehittämiselle. Asahin liikkeet voivat joiltain osin muistuttaa tavanomaisen salijumpan liikkeitä, mutta asahiliikkeiden periaatteet ovat huomattavasti syvällisempiä kuin ensisilmäys antaa ymmärtää. Asahi Nordic-ohjaajien koulutuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota näiden periaatteiden sisäistämiseen.

 

Asahi Nordic ry:n periaatteet:

 

  • Terveysliikunnan tulee olla harrastajan kannalta helposti toteutettavissa. Silti harjoittelun tulee olla sairauksia ennalta ehkäisevää ja sairauksista kuntouttavaa.
  • Järjestelmän tulee olla yksinkertainen myös ohjaajille ja ohjaajien koulutus nopeasti toteutettavissa.
  • Asahi on terveysliikuntaa, joka noudattaa länsimaisen lääke- ja liikuntatieteen periaatteita. Asahi Nordicissa seurataan tätä periaatetta eikä siihen kuulu uskomus- tai vaihtoehtolääketiedettä. Asahiin ei myöskään liity itämaista filosofiaa, uskontoa tai poliittista sanomaa. 
  • Lajin harjoittaminen on tarkoitettu kaikille mahdollisimman edulliseksi. Asahissa ei tarvita välineitä. Asahia voi harjoittaa yksinkin, mutta ryhmäharjoittelu antaa lisävirikkeitä ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisille kontakteille.

 

Asahi Nordic - terveyden puolesta

Asahi Nordic-yhdistykseen voivat liittyä kaikki asahiharjoittelusta kiinnostuneet harrastajat ja ohjaajat. Ohjaajille yhdistys tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja jatkokoulutuksiin. Yhdistystoiminta antaa aktiiviselle harrastajalle tai ohjaajalle myös mahdollisuuden päästä osalliseksi tämän terveysmenetelmän suosituksi tekemisessä Suomessa ja naapurimaissamme ilman kaupallisia päämääriä. Terveys on yhteinen asia.

 

Yhdistyksen jäsenenä pysyt asahimaailman kehityksessä mukana, saat jäsentiedotteen, lääketieteellistä neuvontaa ja pystyt osallistumaan moniin vain yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin koulutuksiin ja tapahtumiin. Yhdistys järjestää vuosittain näytös- ja luentotilaisuuksia, syventäviä kursseja harrastajille, aloittelevien ohjaajien kursseja, kokeneitten ohjaajien jatkokoulutuksia ja koulutuspäiviä. Koulutusta tarjotaan lajitietouden ohella myös eri asahitoimintaan liittyvistä aiheista kuten markkinoinnista ja viestinnästä. Vuosittain huhtikuussa järjestettävä Terveyspäivä on yksi yhdistyksen päätapahtumia. Se toteutetaan vaihtuvasti eri teemalla ja luennoitsijoiksi kutsutaan oman alansa erikoisosaajia. Yhdistyksen jäsenille on tarjolla virkistysretkiä, joita on tehty viime vuosina muun muassa Viroon ja Kreikkaan.