Asahi ja hengitys

Ihminen hengittää vuorokauden aikana yli 15000 kertaa. Ei ole yhdentekevää miten hengitämme. Hengityksellä on suora vaikutus mielentilaamme, toimintakykyymme, ajatteluumme ja hyvinvointiimme.

Tutustu Ilpo Jalamon näkemyksiin asahin hengitystavasta.

Hengitys on tärkeä osa harjoitusta kaikissa asahin liikkeissä.

Oikein rytmitettynä hengitys helpottaa harjoitusten suoritusta. Asia toimii myös toisinpäin: asahin liikkeiden harjoittelu kehittää hengitystekniikkaa. Hyvä kehon linjaus, rentous ja virtaava liike syventävät hengitystä ja tekevät siitä vaivatonta. Huono asento ja jännitys puolestaan vaikeuttavat ja pinnallistavat hengitystä. Asahissa pyritään hengittämään nenän kautta tai vaihtoehtoisesti nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Nenän kautta hengitettäessä ilma lämpenee ja suodattuu ennen siirtymistä keuhkoihin.


Asahin hengitystapa

Asahiharjoittelun yhteydessä käytetään kolmea hengitysmetodia: luonnollinen hengitys eli tapa, jonka harjoittelija kokee itselleen luontevaksi, tasaava hengitys ja syvähengitys. Esimerkiksi tasaavassa hengityksessä käytetään 60-80% hengitystilavuudesta. Syvässä hengityksessä 80-90%.

Harjoittelussa pyritään välttämään hengityksen pakottamista. Esimerkiksi sellaista syvähengitystä, jossa hartioita nostetaan ja rintakehää kohotetaan lisäilman saamiseksi, ei käytetä. Ilmaa ei myöskään koskaan puhalleta kokonaan ulos.


Liikenopeus asahissa on yleensä sama kuin hengityksen nopeus ja harjoitukset tehdään samassa rytmissä kuin hengitys. Tällöin hapettunut veri kulkeutuu liikkeen myötävaikutuksella kudoksiin. Kun liike kohdistuu itseen päin tai ylöspäin, hengitetään yleensä sisään. Ja kun liike kohdistuu itsestä poispäin tai alaspäin, hengitetään yleensä ulos. Saman säännön voi ilmaista toisinkin: liikkeen valmistautumisvaiheessa hengitetään sisään ja ulos hengitettäessä tehdään liike. Vatsa työntyy ulos sisäänhengityksen aikana ja vetäytyy takaisin uloshengityksen yhteydessä. Harjoittelun myötä rintakehää ja keuhkoja laajentavien lihasten kunto paranee. Tasainen ja rento hengitys lisää keskittymiskykyä, lieventää stressiä ja rauhoittaa mieltä.

Hengitysohjeet on hyvä tiedostaa, mutta niitä ei kannata pohtia liikaa. Asahin harjoittelu yleensä johdattaa harjoittelijansa hengittämään sopivalla tavalla.


Rauhallisen ja syvän hengityksen vaikutuksia


  • Veri hapettuu tehokkaasti -> happiliikuntaa
  • Liika hiilidioksidi poistuu ja veren happamuus lievittyy
  • Pallealihashengitys voi lisätä hengitystilavuutta jopa litralla
  • Stressi lievittyy
  • Kun stressi lievittyy, immuuni-järjestelmä toimii tehokkaammin
0 0
Feed