Asahi Nordic on suomalaista terveysliikuntaa

Tutustu Asahin kehittäjiin kuuluvien Ilpo Jalamon sekä Yrjö Mähösen blogikirjoitukseen siitä, mikä erottaa asahin itämaisista lajeista. Ilpo ja Yrjö ovat olleet kehittämässä asahia ja Asahi Healthia lajin alkuajoista saakka ja he kuuluvat lajin nelihenkiseen kehittäjäryhmään.

Itään tai länteen...vai minne?

Joskus kuulee asahia verrattavan tai chihin ja kiinalaisiin qi gong-metodeihin. Kiinalaiset terveystaidot ovatkin olleet asahin kehitystyössä yhtenä innoituksen lähteenä – samoin kuin jooga, länsimainen voimistelu, pilates, japanilaiset budolajit ja kuntoilumenetelmät yleensä. Suomessa kehitetyn sauvakävelyn (Nordic walking) kohoaminen hyväksytyksi ja monille sopivaksi terveysliikunnan muodoksi on myös tärkeä innoituksen lähde Asahi Nordicin toiminnassa ja lajin kansainvälistämisen tavoitteissa. Sauvakävely tuottaa liikunnan ilon ohella aerobista kestävyyttä ja polttaa kaloreita. Asahi puolestaan kehittää kehoa ja mieltä monipuolisesti. Kehon joustavuus, koordinaatio- ja keskittymiskyky lisääntyvät asahin avulla. Jos Asahi Nordicin ja Nordic walkingin liikuntapakettiin lisää hieman voimaharjoittelua ja pohtii ravintotottumuksiaan, on terveellisen elämän ainekset melko hyvin hallussa.

 

Asahin liikkeet ja harjoitukset muodostuvat hengitysharjoituksista, tasapainoharjoituksista, keveistä voimaharjoituksista ja venytysliikkeistä. Liikkeiden yhdistäminen hengitykseen synnyttää automaattisesti eräänlaisen tajunnan tilan muutoksen – mieli yksinkertaisesti tyhjenee hetkellisesti. Siten asahiharjoitus koetaan usein rentouttavana ja virkistävänä myös mielen tasolla. Vaikka olimme mukana asahin alkuversion Asahi Health kehityksessä, nykyasahi on edennyt omaan suuntaansa ja niin monen tahon toimesta, ettei enää voida puhua asahin kehittäjäryhmästä saati yksittäisestä kehittäjästä. Näin sen pitääkin olla ja me asahin pioneerit olemme enää vain sivustakatsojia.

 

Mikä maa, mikä laji?

Tietyn harjoituksen tai liikkeen nimeäminen kiinalaiseksi, intialaiseksi tai minkä muun maalaiseksi tahansa on useimmiten kyseenalaista. Ihmisellä on kaksi jalkaa ja kättä sekä keuhkot. Niillä voi tehdä rajoitetun määrän asioita. Ei voida sanoa, että kiinalaiset keksivät hartian pyöritysliikkeen tai sisäänhengityksen tai että asahissa on varastettu tämä hieno keksintö. Tiettyjä liikkumismalleja ei voi omistaa ja siten esimerkiksi Asahin rekisteröity tuotemerkki sisältää Asahin nimen terveysliikunnan yhteydessä, ohjaajakoulutuksen sillä nimellä ja tuotemyynnin – itse liikkeitä ei voida rekisteröidä kenenkään yksityisomistukseen.


Ihmisen liikkumisen periaatteita ei voida myöskään omia itselleen tai sanoa, että ne kuuluvat vain tiettyyn lajiin tai olisivat vain tietystä maasta kotoisin. Liikemekaniikan sääntöjen tunnistaminen on ihannesuorituksen kannalta oleellista useimmille urheilulajeille. Olipa kyseessä sitten seiväshyppääjä, sumopainija tai asahin harrastaja, ovat samat liikkumisen lait voimassa ja hyvä lajin harrastaja osaa hyödyntää niitä. Esimerkiksi oman keskustan tiedostaminen, nivelketjun käyttö ja rentous ovat tärkeitä optimaaliselle suoritukselle monissa lajeissa.

 

Valmennusohjelma lajitoiminnan tukena

Valmennusohjelma ja lajin ohjaajat ovat merkittävässä roolissa, kun lajin liikeperiaatteet halutaan välittää harrastajalle. Asahi Nordicin koulutusohjelmassa kiinnitetään suurta huomiota liikeperiaatteiden sisäistämiseen. Moni tai chin ja japanilaisten budolajien harrastaja onkin todennut Asahi Nordic-koulutukseen tultuaan, että hän on asahin ohella oppinut paljon omasta lajistaan. Monissa lajeissa liikesuorituksen periaatteita ei nimittäin tarkemmin määritellä ja sanota ääneen kuten Asahi Nordicin koulutuksissa.
Asahi Nordicin tavaramerkki sisältää siihen liittyvän koulutusjärjestelmän. Se on yksi tekijä, joka erottaa Asahi Nordicin muista Suomessa opetettavista asahin koulukunnista tai esimerkiksi qi  gongista. Asahi Nordicin koulutusjärjestelmä mahdollistaa etenemisen porrasmaisesti asahin parissa oman innostuksen mukaisesti. Tavallisesta kotiharrastajasta voi siirtyä ryhmäliikunnan pariin, pienryhmien vetäjästä edetä sertifioiduksi ohjaajaksi ja ohjaajatasolta uusien ohjaajien kouluttajaksi. Koulutusohjelmat kestävät muutaman tunnin workshopista viikonlopun kestävään perusohjaajan koulutukseen tai viikon kestävään intensiivikurssiin. Koulutusohjelma huipentuu kaksi vuotta kestävään A 1-kouluttajaohjelmaan. (Tänä vuonna Risto Lehto Turusta ja Margaret Vainio Rodokselta valmistuvat A 1- ohjelmasta ja ottavat osaltaan vastuun Asahi Nordicin uusien C-ohjaajien koulutuksesta) Korjaus 10.11.2022: Risto Lehto ja Margaret Vaino ovat olleet vuodesta 2021 pääkouluttajatason kouluttajia ja uutena on Maarit Lintukorpi vuoden 2022 alusta. Lue lisää kouluttajista.

 

Kiinalaiset metodit

Kiinassa on lukematon määrä erilaisia kamppailumenetelmiä ja terveystaitoja. Tai chi on yksi niinkutsutun sisäisen koulukunnan tyyleistä. Taustaltaan tai chi on kamppailutaito, vaikka sitä nykyisin useimmiten harrastetaankin terveysliikuntana. Siihen kuuluu erityyppisiä liikesarjoja sekä ilman välineitä että perinteisin asein kuten miekalla tehtyinä. Jotkut tai chin koulukunnat korostavat kamppailutaitoa ja kilpailua. Hitaalta ja rauhalliselta suoritustavaltaan asahi ja tai chi muistuttavat toisiaan, mutta kaikki tai chihin liittyvät kamppailulliset ja kilpailulliset elementit puuttuvat asahista.

 

Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää eli vieraan kulttuurin ongelmakohdat


Qi gong on maailmanlaajuisestikin suosittu terveysharjoitus. Se ei ole kuitenkaan yksi laji, vaan siihen kuuluu kymmeniä,jollei satoja eri järjestelmiä. Osa näistä järjestelmistä pohjautuu buddhalaisuuteen, taolaisuuteen tai kungfutselaiseen ajatteluun. Osa keskittyy kamppailutaidoissa tarvittavien ominaisuuksien kuten keskittymisen tai kipukestävyyden kehittämiseen. Jotkin qi gong -menetelmät liittyvät kiinalaiseen sirkus-tai taikatempputaiteeseen. Osalla qi gong -järjestöistä on poliittinen sivusävy toiminnassaan. Vuonna 1999 Kiinan viranomaiset julistivat yhden qi gongin muodon, Falun Gong- liikkeen, kultiksi ja kielsivät sen harjoittelun kokonaan. Pääsääntöisesti useimmat qi gong -koulukunnat perustavat harjoittelunsa perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Yksi keskeisistä teemoista on elämän energian eli qi:n kehittäminen ja jalostaminen. Qi:n ajatellaan virtaavan kehon kuvitteellisissa meridiaaneissa. Harjoittelun ja keskittymisen avulla sitä voidaan johdattaa eri puolille kehoa. Joissakin metodeissa käytetään yrttejä, hierontaa, ruoka- tai juomavaliota. Toisinaan menetelmään liittyy ei-kosketukseen perustuva parantamismenetelmä, jossa qi gong -mestari siirtää omaa qi-energiaansa potilaalleen. Tunnettuja qi gongin muotoja ovat Muscle-Tendon Change Classic, Five Animals, Six Healing Sounds ja Eight Pieces of Brocade. Viimeinen näistä eli kiinaksi Ba Duan Jin lienee yksi vanhimmista terveysliikunnan harjoituksista.
Terveyspohjaista qi gongia harjoitellaan monista syistä kuten kuntoiluna, terveyden ylläpitämiseksi, meditaationa ja lääketieteellisen hoidon tukena sairaudesta toipumiseksi. Monet käyttävät qi gongia myös tavanomaisen lääkehoidon sijasta parantaakseen itsensä fyysisen ja henkisen harjoituksen avulla. Tutkimustulokset qi gongin tehokkuudesta määrättyjen sairauksien hoitamiseksi ovat melko vaihtelevia ja länsimaissa vahvistettuja tutkimuksia on olemassa vähän. Terveyspohjaisella qi gongilla on tiettyjä yhtäläisyyksiä asahin kanssa, mutta asioiden tarkastelutapa poikkeaa toisistaan melkoisesti.

 

Asahi Nordic perustuu suosituksiin

Asahi Nordicin edustama asahi pohjautuu UKK-instituutin esittämiin terveysliikunnan suosituksiin. Kaikki Asahi Nordic -ohjaajat saavat perehdytyksen asahiharjoittelun ja liikunnan terveysvaikutuksiin, jotka perustuvat länsimaisen lääketieteen tutkimuksiin. Asahi Nordic on terveysliikuntaa ja liikuntahoitoa. Siihen ei sisälly uskonnollista, poliittista tai filosofista sanomaa, ei kaukoparannusta eikä erikoisruokavaliota. Asahi Nordicissa ei myöskään ole hengellistä johtajaa tai gurua. Niiden sijaan on suomalaiseen terveysliikuntaan lujasti uskova yhdistys ja sen johtokunta, kymmeniä ohjaajia, satoja jäseniä, eri terveyden erikoisalojen taustavaikuttajia ja yhteistoimintaa suurten suomalaisten terveysjärjestöjen kanssa. Asahin kannalta mielenkiintoista qi gongissa ovat ne qi gongin järjestelmät, jotka toimivat yhteistyössä sairaanhoidon yhteydessä. 

Asahin lähestymistapa on suomalainen

Asahi Nordic edustaa suomalaista terveysliikuntaa suomalaisella asenteella. Harjoittelun vaikutusmekanismit pyritään kertomaan tavalla, joka on yhtenevä koululääketieteen kanssa. Moni suomalainen kärsii esimerkiksi selkäkivuista elämänsä aikana. Asahissa harjoitellaan kaikkia selän toiminnalle olennaisia liiketapoja. Selän taivutus eteen, taakse ja sivulle ovat selän hyvinvoinnille tärkeitä harjoituksia. Selän kiertoliike ja hyvä ryhti ovat tärkeitä selälle ja koko kehon toimivuudelle. Asahissa kiinnitetään huomiota kehon linjaukseen, jolloin kuormitus selkään kohdistuu mahdollisimman taloudellisesti ja tasapuolisesti. Tällöin lihakset toimivat koordinoidusti myös kävellessä, istuessa tai fyysisessä työssä.
Hyvä selkärangan liikkuvuus on osa ryhtiä. Asahiharjoittelu stimuloi selkärankaa turvallisella tavalla: lihakset aktivoituvat, välilevyt joutuvat hellävaraisen pumppauksen kohteeksi, jolloin kehon nesteet, veri ja lymfa, lähtevät liikkeelle. Tämä puolestaan saa jäteaineet ja tulehdustekijät virtaamaan pois alueelta.
Painovoima pyrkii painamaan selkärankaa kasaan ja jäykistämään niveliä. Erityisesti yläselkä painuu helposti kumaraan ja jäykistyy. Asahissa ehkäistään tätä painovoiman vaikutusta ja selän hermorefleksejä kehitetään, jotta esimerkiksi noidannuoliriski vähenisi arkielämän selkää tarvitsevissa liikahduksissa.
Yllä oleva esimerkki selän harjoittamiseen liittyvästä lähestymistavasta koskee kaikkia asahin harjoituksia. Asahissa ja qi gongissa on siis merkityksellisiä eroja, vaikka pyrkimys hyvinvointiin ja terveyteen on yhteinen. Se miten harjoitusmetodi on rakennettu, miten harjoituksen vaikutus perustellaan ja miten harjoituksesta saadut hyödyt todistetaan, tekee eron. Myös harjoitukseen liittyvä henkinen ilmapiiri ja kulttuuritausta vaikuttavat osaltaan terveysharjoituksen luonteeseen.


Asahi Nordicissa tuo luonne on suomalainen. Asahi on siinäkin mielessä hieno laji, että se sopeutuu sujuvasti moneen muuhun toimintaan. Tämä aiheuttaa myös väärinkäsityksiä. Esimerkiksi joogaa harrastanut henkilö näkee asahissa tiettyjä yhtäläisyyksiä joogan kanssa ja saattaa esittää joogan teorioita asahin yhteydessä. Qi gongia aiemmin harrastanut henkilö liittää puolestaan asahiin kiinalaiseen uskomuslääketieteeseen liittyviä ajatuksia ja zenbuddhalaisuudesta tai mindfulnessistä kiinnostunut henkilö näkee asahin suorastaan loistavana meditaationa.
Asahi on kuitenkin oma lajinsa omine teorioineen, koulutusohjelmineen ja harjoituksineen. Niille, jotka epäilevät asahin suomalaisuutta esitämmekin seuraavan kysymyksen: Rakennamme talon, jonka on suunnitellut suomalainen arkkitehtitoimisto, rakentajina suomalaiset työmiehet, tontti on Suomessa, verot maksettu Suomeen, rakennuslupa ja turvamääräykset suomalaisen käytännön mukaisia ja talon asukkaina on suomalaisia. Kylpyhuoneen laatoituksessa on käytetty kuitenkin Kiinassa valmistettuja kaakeleita. Onko koko talo silloin kiinalainen?

0
Feed

Kommentit

04/06/2019 kirjoittanut Elisa

Loistava kirjoitus ja loppu vertaus talosta. Kiitos

07/12/2019 kirjoittanut Petri

Hyvin perusteltu kirjoitus.

Jätä kommentti