asahi terveysliikunta

Asahi Nordic on terveysliikunnan asialla

Tutustu asahiin ja Asahi Nordicin näkemyksiin suomalaisesta terveysliikunnasta ja sen merkityksestä. Asahin kehittäjiin kuuluva Ilpo Jalamo pohtii myös asahin suuntaa ja mihin asahi on tarkoitettu.

Asahin alkuvuodet

Asahin kehitystyö alkoi vuonna 2004.
Kehitysryhmässä olivat mukana Ilpo Jalamo, Yrjö Mähönen, Keijo Mikkonen ja Timo Klemola. Lähtökohtana oli luoda tavalliselle suomalaiselle ihmiselle helposti omaksuttava terveysliikunta. Laji, jossa itämaiset perinteet kohtaavat modernin länsimaisen tiedon ja ajattelun.

Lajille luotiin tavoitteet ja raamit:

  • Sen pitää olla niin helppoa, että jokainen pystyy harrastamaan sitä aikaisemmasta liikunnallisesta kokemuksesta riippumatta.
  • Se harjoittaa kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti ilman loukkaantumisriskiä.
  • Harjoitusmetodi on looginen ja helposti omaksuttava sekä harrastajan että ohjaajan näkökulmasta.
  • Lajin harjoittelun tulee olla taloudellisesti kohtuuhintaista, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus oppia sitä. Kalliita varusteita ei saa kuulua lajiin.

Asahin liikkeitä valittaessa tarkasteltiin muiden, vanhempien terveyslajien rakennetta ja liikeharjoituksia. Kehitystyössä huomioitiin myös näihin lajeihin liittyvät kulttuurisidonnaiset tekijät ja lajien harjoittelussa esiin tulleet ongelmat. Asahi on suunnattu ja ajateltu nykypäivän ihmiselle. Harjoituksen tulee olla myös hauskaa. Itämaisten lajien joskus vakavamielinen hengellisyys on asahissa tekemisen riemua ja yhdessäolon iloa.


Asahikin on muuttunut vuosien varrella

Vuosien varrella on asahikin saanut eri tyylisuuntia. Kaikki nämä nykyiset suunnat pohjautuvat alkuperäiseen Asahi Health -metodiin, mutta harjoitustavat ovat kehittyneet eri suuntiin, ohjaajien koulutusjärjestelmä on eri, korostusalueet ovat erilaisia ja koulukuntien tavoitteet poikkeavat toisistaan. 


Asahi Nordicissa ei korosteta asahin kehittäjiä, koska Asahi Nordicin toiminnassa on mukana valtaisa joukko uusia asahin edustajia, joilla on tuoreita ideoita lajin viemiseksi eteenpäin. Asahi Nordicissa ei ole yksittäistä gurua, joka kertoisi miten liikkeet kuuluu tehdä. Asahi Nordic ry on ainoa yhdistysperiaatteella toimiva asahijärjestö Suomessa. Sen keskeiset tavoitteet on tarjota liikuntamenetelmälle lääketieteellisesti vahva perusta ja luoda puitteet lajin ohjaajien ammattitaidon kehittämiselle


Asahi Nordic -yhdistys luo suomalaista kansanliikuntaa.

Asahi Nordicin eri toteutusmuotoja löytyy raskaana oleville naisille, lastentarhoihin, koulujen liikunta-­‐ tai välitunnille, toimistotyön tekijöille, urheilijoille, hengityssairauksista kärsiville, reumapotilaille, masennuksesta kärsiville, pyörätuolipotilaille, ikääntyville tai vain pehmeästä liikuntatavasta nauttiville. Asahia on menestyksekkäästi yhdistetty tietoisuustaitojen koulutukseen, kahvakuulaharjoitteluun ja omaishoitoon. 

Asahi Nordicin edustama asahi ei olekaan vielä valmis laji, vaan se kehittyy ja sitä päivitetään jatkuvasti.


Asahi on aidosti suomalainen ja rakennettu suomalaisella ajattelutavalla. Liikkeet ovat pääsääntöisesti rentouttavia, pehmeästi lihasvoimaa kasvattavia ja koordinaatio-­‐ ja keskittymiskykyä lisääviä. Liikemalleja on haettu muistakin lajeista, mutta esimerkiksi hartiapyörityksen tai vartalon sivutaivutuksen nimeäminen perinteiseksi kiinalaiseksi qi gong-­‐harjoitukseksi on suorastaan hassua, vaikka joskus kuulee näinkin asahikriitikkojen sanovan. Ihminen hengittää sisään ja ulos, tekee vartalotaivutuksia ja seisoo tietyllä tavalla on hän sitten kotoisin idästä tai lännestä. Se miten harjoituskokonaisuus on rakennettu, mitä terveysvaikutuksia harjoittelulla on ja miten vaikutukset perustellaan ja todistetaan on ratkaisevaa.

Merkityksellistä on myös millaisessa henkisessä ympäristössä harjoittelu suoritetaan.


Asahi Nordicin asahilla on vahva lääketieteellinen perusta

Asahi Nordicin keskeiset tavoitteet on tarjota liikuntamenetelmälle lääketieteellisesti vahva perusta ja luoda puitteet lajin ohjaajien ammattitaidon kehittämiselle. Asahin liikkeet voivat joiltain osin muistuttaa tavanomaisen salijumpan liikkeitä, mutta asahiliikkeiden periaatteet ovat huomattavasti syvällisempiä kuin miltä ne alussa saattavat näyttää. Asahi Nordic-­‐ohjaajien koulutuksessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota näiden periaatteiden sisäistämiseen. Asahi Nordic-­‐ohjaajat saavat myös syventävän koulutuksen asahiin liittyvässä lääketieteessä seuraten UKK-­‐ instituutin ohjeita terveysliikunnan harjoittamiseksi.


Asahi Nordicin lääketieteen perusteiden ja ohjaajien lääketieteellisestä koulutuksesta vastaa sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähönen. Asahi-Ykä on yksi asahin kehittäjistä.


Asahi on liikuntahoitoa

Asahin perusajatus on edistää ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin säilymistä mahdollisimman pitkään. Asahin avulla voi huolehtia omasta toimintakyvystään. Lihasten, hermoston ja aineenvaihdunnan toiminta sekä mielentila paranee harjoittelemalla.
Ihannetilanteessa ihminen tekee muutaman asahiliikkeen pitkin päivää, töissä, kotona, matkalla jopa maatessaan sohvalla tai sängyssä. Monet asahiliikkeet kuten hartiasarjan osuudet ja käsiheilautukset onnistuvat myös kävellessä. Siten kävellen tehty reippailu saa uusia ulottuvuuksia.


Asahiharjoitus voidaan rakentaa monella tavalla: se voidaan tehdä yhtenä kokonaisuutena, vain yksi osio tai jopa vain yksi liike kerrallaan. Haluttaessa eri liikesarjoja voidaan yhdistellä keskenään pidemmäksi kokonaisuudeksi. Näin ollen asahiharjoitus voi harjoittajansa mieltymysten mukaisesti kestää alle minuutin tai se voi venyä jopa tunnin mittaiseksi tehojumpaksi.
Asahin perusmuoto tehdään seisten, mutta harjoitukset voidaan tehdä myös istuen tai sängyssä maaten. Siten asahi on aina harjoittajansa mukana ylläpitämässä terveyttä, edistämässä sairaustapauksessa toipumista ja auttamassa jaksamista työssä tai opiskelussa. Asahi nopeuttaa myös palautumista matka-­‐ tai työrasituksesta. Se vähentää stressiä ja työuupumusta. Asahi virittää mielentilan sopivaksi kokouksiin ja hillitsee esiintymisjännitystä. Jopa huippu-­‐urheilijat hyötyvät asahista keskittymistä lisäävänä tai suorituksesta palauttavana harjoituksena. Asahista onkin apua lähes kaikilla elämänaloilla, kaikille ihmisille ja täysin ilman haittavaikutuksia.

Koska kyseessä ei ole urheilulaji tai kuntoilulaji, myös ylipainoiset, liikunnallisesti taitamattomat ja varsinkin iäkkäät ihmiset hyötyvät asahista. Kehittämällä harrastajansa lihastasapainoa, koordinaatiota ja työergonomiaa se parantaa liikunnallista taitoa ja edesauttaa ikääntyneiden kotona selviytymistä.


Asahi Nordic on järjestelmä, joka on tehty juuri Sinulle. Tule mukaan asahiin. Etsi lähin ohjaaja ohjaajalistalta.

Etkö löytänyt? Ei hätää. Perusta oma ryhmäsi, mutta tule ensin ohjaajakoulutukseen Asahi Nordiciin.

0
Feed

Jätä kommentti