Asahi Nordic ry. on nyt SOSTE ry:n yhteistyöjäsen

Asahi Nordic ry on vuoden 2021 alusta SOSTE ry:n yhteistyöjäsen. Tutustu, miten Asahi Nordic ry haluaa edesauttaa suomalaisten hyvinvointia.

Asahi Nordicin hallitus teki kokouksessaan vuonna 2020 päätöksen hakea SOSTE ry:n jäsenyyttä. Asahi Nordic ry. haluaa suomalaisen asahi-terveysliikunnan avulla olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa mahdollistaen kaikille hyvän elämän edellytyksiä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. (lainaus https://www.soste.fi/vaikuta-yhteiseen-hyvaan)


Miten asahi ja Asahi Nordic ry toimivat?

Me Asahi Nordicissa olemme alusta alkaen korostaneet kansanterveyttä osana toimintaamme. Haluamme nostaa kaikkien suomalaisten hyvinvointia asahi-terveysliikunnalla tuomalla tietoa siitä, miten helposti pystymme huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistamme matalan kynnyksen terveysliikunnalla.

Olemme kouluttaneet ohjaajia eri puolelle Suomea ja he tahoillaan ovat perustaneet ryhmiä, joissa harrastajat kokoontuvat yhteen harjoittelemaan asahia sekä samalla solmimaan sosiaalisia suhteita. Liikunta ei ole yksin fyysistä harjoittelua vaan se on yhdessä tekemistä ja kokemista.

Asahi Nordic ry. tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Järjestämme kerran vuodessa asahin terveyspäivän Helsingissä. Terveyspäivän aikana harjoittelemme asahia sekä tarjoamme erilaisia luentoja terveydestä. Asahi Nordicin pääkouluttaja, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähösen terveysaiheisen luennon lisäksi meillä on ollut vierailevia puhujia eri järjestöistä. Teemoja on ollut mm. mielenterveys, selkä, hengitys. Vuoden 2021 maaliskuun tapahtuman teemana on aivoterveys.


Liikunta on ihmelääkettä

Asahi Nordic ry. perustaa asahin terveysväitteet tutkittuun tietoon siitä, miten liikunta vaikuttaa terveyteemme. Liikunta vaikuttaa myös henkiseen tilaamme.

Korostamme samoja liikunnan terveydellisiä vaikutuksia kuin esimerkiksi UKK-Instituutti ja seuraamme Duodecimin Käypä hoito -suosituksia liikunnan osalta.
Haluamme asahin avulla tuoda kaikille suomalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuden aloittaa liikunnan harrastaminen. Asahi on helppo oppia ja siitä löytyy paljon mahdollisuuksia niin aktiiviliikkujalle kuin aloittelevalle ehkäpä hiukan liikuntakielteisellekin liikkujalle.


Asahi Nordic tuo hyvinvointia

Asahi Nordic on myös koulutusjärjestelmä. Me koulutamme ohjaajia ja korostamme jo aiemminkin mainittua tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista terveyteemme. Näin laajennamme mahdollisuuksia aloittaa liikunta helposti osaavassa ohjauksessa.

Koulutamme ohjaajia C- ja B-tasolla. C-ohjaajataso mahdollistaa jo asahin ohjaustoiminnan sekä tietämyksen lajin terveydellisistä vaikutuksista. B-ohjaajataso on asahin kokonaisvaltainen ohjaajataso ja B-ohjaajamme pitävät myös Asahin peruskurssi ™ -tapahtumia. B-ohjaajat saavat lisäksi koulutusta erityis-asahiin eli istuma- ja makuu-asahiin.

Olemme kouluttaneet sekä eri alojen ammattilaisia että tavallisia, omasta ja läheistensä hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä asahin ohjaajiksi.
Haluamme tuoda kaikille mahdollisuuksia osallistua tapahtumiimme ja järjestämme koulutusten lisäksi erilaisia tapahtumia kuten Asahi tutuksi ™ -tapahtuma, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua, tutustua toisiinsa ja harjoitella suomalaista terveysliikunta-asahia.


Asahi on suomalaista kansanterveyttä

Me Asahi Nordic ry:ssä haluamme edistää kansanterveyttä suomalaisen terveysliikuntainnovaation avulla. Meillä suomalaisilla on korkeatasoista osaamista ja liikunta osana terveyttämme on iso osa sitä.


Asahi on suomalainen.0
Feed

Jätä kommentti