Asahin merkitys vastustuskykyyn ja stressiin

Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähönen kertoo asahin kaltaisen harjoittelun hyödyistä vastustuskyvyn kehittämisessä.

Katso lisää tietoa korona-kriisistä ja tee asahia videoilta.Asahi ja vastustuskyky

Amerikassa tehtiin erittäin mielenkiintoinen tutkimus 70-vuotiaille ihmisille.

Heille opetettiin rauhallinen hengityksen tahdissa tapahtuva voimistelumenetelmä. Mallina käytettiin ns. kiinalaista aamuvoimistelua eli taijia. Siitä poistettiin kaikki turhat ja monimutkaiset liikkeet. Sen ansiosta iäkkäätkin ihmiset pystyivät harjoittamaan tätä muunneltua rauhallista voimistelua.

Opetuksen jälkeen ryhmä jaettiin kahtia. Toinen ryhmä harjoitteli tätä hidasta, hengityksen tahdissa tapahtuvaa voimistelua kolme kertaa viikossa noin 40 minuuttia kerrallaan. Toinen ryhmä harrasteli omia hommiaan, mutta ei samalla tavalla.
Yllätys oli suuri, kun mitattiin ihmisen puolustussolujen, T-lymfosyyttien toimintaa. Tässä hitaasti hengityksen tahdissa harjoittavassa ryhmässä kyseisten solujen aktiivisuus lisääntyi voimakkaasti, verrattuna toisilla tavoilla harjoittelevaan ryhmäpuolikkaaseen.
Tutkijat olivat aluksi ihmeissään. 

Sitten he päätyivät tulokseen:
Kun harjoittaa liikuntaa rauhallisen hengityksen tahdissa, stressihormoni kortisolin tuotanto vähenee. Siitä seuraa puolustuskyvyn parantuminen.


Oheisella videolla tutustumme asahin hengitysmalliin ja sen mahdollistavan stressinpoiston sekä vastustuskyvyn ylläpitämisen
Asahi ja stressi

Stressin kehittymiseen vaikuttaa moni asia. Ensinnäkin olemme voineet kokea lapsuudessamme hylkäämistä ja turvattomuutta, joka on vaikuttanut aivo toimintoihimme siten, että stressin sietokykymme on heikompi, kuin toisilla, ns. onnellisen lapsuuden kokeneilla.

Työpaikalla on omat ongelmansa. Töiden suunnittelu saattaa olla epäonnistunutta. Sen takia asiat eivät toimi optimaalisesti. Myös työtoverit ja asiakkaat saattavat olla hankalia.


Stressin torjunnassa ehdotan seuraavia asioita:
  • Jos mahdollista, työn olosuhteet muutetaan mielekkäiksi.
  • Opetellaan ihmissuhdetaitoja.
  • Harjoitellaan mentaalisia tekniikoita, joilla stressiä voidaan purkaa. Eräs tapa on harjoittaa suomalaista terveysliikuntaa, asahia (Aamun Sarastaessa Alamme Harjoittaa Itseämme).

Asahi on terveysliikuntaa, jonka parhaat vaikutukset saavutetaan, kun olemme tietoisia toiminnastamme. Tarkkailemme voimisteluliikkeidemme ja samassa tahdissa tapahtuman hengityksemme tuntemuksia.

Tällöin elämme ns. kehotietoisuuden tilassa. Siirrämme tietoisen tarkkailumme tavallista enemmän oikean aivopuoliskon toimitotojen suuntaan: kehon karttahahmoon ja siihen liittyviin tuntemuksiin. Silloin vasemman aivopuoliskomme (välillä turhankin tärkeilevät) toiminnot: sanoilla operoiminen ja ajan seuraaminen lievittyvät. Alamme elää iloisessa nyt-hetken tilassa.

Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
Asahi-Ykä


0
Feed

Jätä kommentti