Ilpo Jalamo asahi

Sinustako ohjaaja – vai A1-kouluttaja?

Asahi Nordic on järjestelmä, joka antaa mahdollisuuksia liikuttaa ihmisiä joko harrastuspohjalta tai vaikka ammattilaisena. Tutustu Asahi Nordicin pääkouluttaja Ilpo Jalamon blogiin aiheesta.

 

Asahi Nordic-harjoitusmetodi on kehitetty niin yksinkertaiseksi, että kokemattomatkin kuntoilijat pystyvät helposti osallistumaan sen harjoitteluun. Lajin suunnittelussa on otettu huomioon myös lähtökohtaisesti liikuntaan kielteisesti suhtautuvat henkilöt. Kielteisyys saattaa johtua muun muassa aikaisemmista negatiivisista kokemuksista, koululiikunnan aiheuttamista ikävistä muistoista, ylipainosta, koordinaatiokyvyn puutteesta, vammoista, sairauksista tai yleensä vain haluttomuudesta liikkua. Osa asahin vetovoimasta selittyy sillä, että siinä ei mitata suorituskykyä eikä harrastajia vertailla keskenään. Tämä madaltaa harjoittelun aloittamisen kynnystä ja asahin ryhmiin onkin onnistuttu saamaan innostuneita harrastajia vaihtelevan liikunnallisen taustan omaavista henkilöistä aktiiviurheilijoista entisiin sohvaperunoihin.

Liikunnan merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin ilmestyy jatkuvasti uusia tutkimuksia. Asahi Nordic ry pyrkii koulutusten, teemapäivien ja tietoiskujen avulla pitämään yhdistyksen ohjaajat ajan tasalla, jotta arkipäiväinen harjoittelu ryhmissä seuraisi päivitettyä tietoa liikunnan vaikutuksista. European Journal of Pain-lehdessä julkaistu tutkimus esimerkiksi osoittaa, että kohtalainen ja kevytkin liikunta vähentävät selvästi kipulääkityksen tarvetta selkäkipua kokevien ihmisten keskuudessa. Asahissa selkäharjoitukset tehdään rauhalliseen tahtiin, omalla kehonvoimalla ja kaikkiin niihin suuntiin, joihin selän luonnollisesti kuuluisi liikkua. Asahin harjoittelijoilta saatu positiivinen palaute harjoittelun vaikutuksesta selkäongelmiin ja tieteelliset tutkimukset osuvat siis näiltä osin yhteen.

Kynnys asahin harjoittelun aloittamiseksi on matala eikä askel harrastajasta ohjaajaksikaan vaadi jättimäistä loikkaa. Verrattuna esimerkiksi jooga- tai pilatesohjaajan koulutukseen, asahin C-ohjaajan koulutus on lyhyt – vain yhden viikonlopun. Lyhyt koulutusaika on tarkoituksellista, jotta lajia saadaan levitettyä yhä useamman harrastajan ulottuville, mutta siihen liittyy myös pieni sudenkuoppa. Asahin perusliikkeet on helppo oppia, mutta niihin liittyy paljon yksityiskohtia ja moni ohjaajakurssille osallistunut havaitseekin nopeasti, ettei se niin helppoa ollutkaan. Ohjaukseen liittyvää teoriaa ja ryhmän ohjaukseen liittyviä seikkoja on yllättävän paljon ja siksi jatkokouluttautuminen onkin erittäin suositeltavaa osaamistason kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Asahi-innostusta USA:ssa

Asahi Nordic ei ole vain Suomessa suosittu terveysliikunnan muoto, vaan se on saamassa yhä laajemmin jalansijaa muuallakin maailmassa kts. https://www.facebook.com/asahigoesglobal Liitän tähän blogiin yhdysvaltalaisen Donald Boden vapaasti lyhennetyn kirjoituksen hänen kokemuksistaan asahista ja syistä miksi hän kouluttautui B-ohjaajaksi. Donaldin kirjoitus kuvailee mielestäni hienolla tavalla miksi asahin harjoittelu ja ohjaajaksi kouluttautuminen eivät pelkästään edistä henkilökohtaista hyvinvointia, vaan auttavat myös oman yhteisön henkisen ja fyysisen terveyden ylläpitämistä.

 

Donald Boden:

Olen 67-vuotias mies ja minulla on nivelrikko molemmissa lonkissa. Lonkkakipujen ohella minulla on hiihdossa sattuneesta kaatumisesta peräisin olevia muitakin terveysongelmia kuten alaselkäkipuja. Ennen kuin tutustuin asahiin kokemani kiputilat antoivat hyvän tekosyyn olla harjoittelematta liikuntaa. Onneksi ymmärsin, että pitkällä tähtäimellä liikunnan välttely ei olisi ratkaisu ongelmiini. Yritinkin sellaisia niveliä säästäviä liikuntamuotoja kuten patikointia, pyöräilyä, lumikenkäkävelyä ja murtomaahiihtoa. Lieventääkseni kipujani voitelin itseni huolellisesti luonnonmukaisella kipua ja tulehdusta lieventävällä öljyllä ennen harjoitusta.

Aloitettuani asahin nivelrikkokipuni ovat kokonaan hävinneet enkä enää tarvitse särkyä lievittäviä öljyjäkään. Asahin harjoittelu merkitsee minulle kirjaimellisesti ”Liikunnallista hoitoa ilman lääkitystä.” Asahi on edistänyt henkistä ja fyysistä hyvinvointiani monin tavoin. Asahin opettelu, sen harjoittelu ja sen opettaminen ovat antaneet iloa ja merkitystä eläkepäivilleni.

Ennen siirtymistäni eläkkeelle työskentelin aluksi kuntatasolla opettajana ja tilintarkastajana. Sitten siirryin kaupungin, sieltä maakunnan ja lopulta Michiganin osavaltion varainministeriön palvelukseen. Sidosryhmät, joiden kanssa olin tekemisissä, muodostuivat tavallisista kansalaisista, hallituksen työntekijöistä ja eri alojen luottamushenkilöistä.

Minulla on vuosien kokemus yleisölle puhumisesta ja siitä on ollut suuresti hyötyä aloitettuani asahin ohjauksen. Ammatilliset taitoni kuten suunnittelu, organisointi, motivointi, henkilökunnan työhönotto ja sidosryhmien koulutus ovat osaltaan auttaneet aikaan ja kuluihin liittyvien rajoitteiden hallinnassa.

Michiganissa sijaitseva Marquetten kaupunki tarjoaa asukkailleen virkistysohjelmaa ”Silver Sampler” ja tarjouduin pitämään sen puitteissa Asahi Tutuksi esittelyn. Ihmiset innostuivat asahista ja minua pyydettiin ohjaamaan harjoituksia säännöllisesti osana Marquetten senioriliikuntaohjelmaa. Nykyisin ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa ja siinä käy noin 40 harrastajaa.

 

A1-tason kouluttajaohjelma

Donald ei ole ainoa asahista innostunut amerikkalainen B-ohjaaja. Hän ja ryhmä amerikkalaisia aloittaa tänä vuonna A1-tason koulutusohjelman. Siten Yhdysvaltojen ensimmäiset A1-kouluttajat pitävät mahdollisesti jo ensi vuoden keväällä omia C-ohjaajien koulutuksiaan. Suomen pääkouluttajat ovat tietysti taustalla tukena ja heillä onkin ollut kiirettä pohtia, miten yli puolen vuoden kestävä koulutus järjestetään. Onneksi A1-ryhmä on tulossa kesällä Suomeen, jolloin heille pystytään tarjoamaan etäopetuksen rinnalla tärkeää lähiopetusta. Suomesta lähtee myös oma iskuryhmä Yhdysvaltoihin osallistuakseen amerikansuomalaisille suunnattuun vuositapahtumaan FinnFestiin  https://finnfest.us/festival Samassa yhteydessä A1-kokelaat saavat arvokasta käytännön harjoittelua uusien asahi-ohjaajien kouluttamisessa ja lajin esittelyssä.

Lopuksi vinkki suomalaisille B-tason ohjaajille. Kun amerikkalaisten koulutusohjelma on saatu toteutettua, suunnitteilla on vastaava A1-koulutus muutamalle suomalaiselle ja EU:n alueella toimivalle B-ohjaajalle. Koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella ja valintakriteereinä ovat muun muassa: Asahi Nordicin B-tason ohjaajalupa; kokemusta asahin ohjauksesta perusryhmille seurassa, kuntosalilla, työpaikoilla tai pienryhmissä; opinnäytetyö joltakin asahiin liittyvältä erikoisalueelta ja aktiivisuutta asahin järjestötyössä. Lisäksi osallistumiskokemusta asahiin liittyvistä workshopeista. Lisäansioksi katsotaan mahdollinen muu kokemus liikunnasta tai terveydenhuollosta sekä A1-kouluttajan tehtävää tukeva ammatillinen tausta. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan B-ohjaajille s-postitse.

Mukavaa vuoden alkua asahin merkeissä!

-------------------------------

0
Feed

Jätä kommentti