Nordic Health Institute Oy Ltd. omistaa tuotemerkit

Nordic Health Institute Oy Ltd on osakeyhtiö, joka omistaa Asahi- ja Asahi Nordic -tuotemerkit. Yhtiö hallinnoi ja päättää kaikista tuotemerkkeihin liittyvistä asioista. Lisäksi yhtiö omistaa Asahi Nordic -koulutusjärjestelmän lisensseineen.

Nordic Health Institute Oy Ltd:n osakkaat ovat Ilpo Jalamo, Risto Lehto, Yrjö Mähönen ja Margaret Vainio.

Ilpo Jalamo

Valmentaja Ilpo Jalamo on asahin (Asahi Health) yksi kehittäjistä. Ilpo on kokenut kamppailulajien valmentaja ja hänen ideastaan lähti liikkeelle asahin alkusysäys. Ilpo toimii aktiivisena kouluttajana ja myös yksityisopettajana.
Ilpo on yksi alkuperäisen Asahi Healthin kehittäjistä.

Ilpo on kehittänyt Asahi Nordicin liikesarjamalleja nykyiseen terveysliikunnan vaikutuksia korostavaan malliinsa.
ilpo.jalamo@gmail.com

Yrjö Mähönen

Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö Mähönen on yksi asahin (Asahi Health) kehittäjistä. Asahi-Ykä on kehittänyt asahin lääketieteellisen osan, johon asahi perustuu. Asahin taustalla on tutkittu tieto.

Asahi Nordicin periaatteet nojaavat vahvasti UKK-instituutin sekä Käypä Hoito -artikkelien suosituksiin.

Yrjö Mähönen on kehittänyt Asahi Nordicin terveysliikuntakirjaston perustaen mallin tutkittuun tietoon liikunnan terveysvaikutuksista.
yrjo.mahonen@luukku.com

Risto Lehto

Asahi-ohjaaja Risto Lehto on Asahi Nordicin ensimmäinen uuden pääkouluttajatason kouluttaja. Risto on kokenut ohjaaja ja hänellä on viikottain ryhmäohjauksia. Risto on myös kehittänyt Asahi Nordicin verkkokurssin.

Risto on yhdessä Ilpo Jalamon kanssa kehittänyt Asahi Nordicin liikesarjamalleja nykyiseen terveysliikunnan vaikutuksia korostavaan malliinsa. Ristolta voit hankkia Asahi Nordicin tuotteet.
risto@ristolehto.net

Margaret Vainio

Margaret Vainio on pitkän linjan asahi-ohjaaja. Margaret on pääkouluttajatason kouluttaja. Margaret vastaa toiminnastamme Rhodoksella sekä USA:ssa.
Margaret on aktiivisesti mukana viemässä suomalaista asahia eteenpäin kansainvälisesti.

Asahi Nordic kehittää lajiaan

Asahi Nordic-järjestelmän liikkeet muistuttavat Asahi Healthin prototyyppejä, mutta niitä on muokattu ja ne on uudistettu yhteistoiminnassa fysioterapeuttien kanssa.

Asahi Nordic korostaa suomalaisen asahin monipuolisuutta terveysliikuntana ja liikunnallisuuden edistäjänä.

Oletko kiinnostunut koulutuksista? Kysy lisää.

C-ohjaaja
B-ohjaaja
A-tason lisenssi